"; } $get_tdj = db_get_tdj($conn,$table,$table_tdj,$datejour,$path_to_images); if (is_array($get_tdj) AND $get_tdj[0] != "") { // On a bien une tronche du jour if ($debug=="ON") { echo "is_array(get_tdj) AND get_tdj[0] != ''
"; } $img = $path_to_images . "/". $get_tdj[2]; // 0=ID, 1=NOM, 2=PHOTO $link = $lien . $get_tdj[0]; } else { // On n'a pas de tronche du jour if ($debug=="ON") { echo "get_tdj n'est pas un tableau OU get_tdj[0] = ''
"; } $cre_tdj = db_create_tdj($conn,$table,$table_tdj,$datejour,$path_to_images); if (is_array($cre_tdj) AND $cre_tdj[1] != "") { // On a bien pu créer la tronche du jour if ($debug=="ON") { echo "is_array(cre_tdj) AND cre_tdj[1] != ''
"; } $img = $cre_tdj[3]; // 0=VRAI/FAUX, 1=ID, 2=NOM, 3=PHOTO $link = $lien . $cre_tdj[1]; } else { if ($debug=="ON") { echo "cre_tdj n'est pas un tableau OU cre_tdj[1] = ''
"; } $img = $path_to_images . "/$img_def"; $link = $lien . $lien_def; } } } else { if ($debug=="ON") { echo "Pas de Connexion!!!
"; } $img = $path_to_images . "/$img_def"; $link = $lien . $lien_def; } // Redirection vers la fiche echo ""; ?>